Việt

Giải thích liên quan đến chế độ thông báo vi phạm luật giao thông.

Giải thích liên quan đến chế độ thông báo vi phạm luật giao thông. (PDF形式 : 120KB)

Gửi đến nạn nhân của tội ác và những người liên quan

Gửi đến nạn nhân của tội ác và những người liên quan (PDF形式 : 481KB)

Gửi đến những người liên quan đến tai nạn giao thông

Gửi đến những người liên quan đến tai nạn giao thông (PDF形式 : 550KB)

(編集 総務課(広報係))